Τρίτη, 18 12 2018

Έναρξη εγγραφών σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ

b_588_444_16777215_00_images_35_paidikos-stathmos_min.jpg

Έναρξη εγγραφών σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ

23/05/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 1.  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ-ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ-ΜΑΡΤΙΝΟΥ-ΕΞΑΡΧΟΥ- ΑΡΚΙΤΣΑΣ – ΚΥΡΤΩΝΗΣ)               

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Άρχισε η εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και θα ακολουθήσει η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 24/5/2017 έως 9/6/2017 σύμφωνα με την  πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ. Όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα απευθύνεται στις μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι άνεργες, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας ή τη διευκόλυνσή τους στην αναζήτηση εργασίας. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ…
Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ, οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή • να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ, ή
• να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της πρόσκλησης.

…ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Μαζί με την «αίτηση συμμετοχής-δήλωσή» τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:
-Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016).

 Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες  που έχουν  οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις  27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 ή τέσσερα παιδιά και 33.000 για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω 36.000.

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
-Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
• ΜΙΣΘΩΤΕΣ: Βεβαίωση εργοδότη, μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, Αορίστου ή Ορισμένου χρόνου.

Αντίγραφο της Αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4, ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης.

• Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο απαιτείται: Βεβαίωση εργοδότη, μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και εργόσημο (αντίγραφο εργόσημο και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου Δωδεκάμηνου ή σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός Δωδεκαμήνου.

• ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ (εκτός πρωτογενή τομέα): Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφ/νη ακόμα κι αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές, και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
• Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα: βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφ/νη ακόμα κι αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές

• Άνεργες: Δελτίο ανεργίας

• Εάν η μητέρα είναι διαζευγμένη απαιτείται αντίγραφο του διαζευκτηρίου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
• Εάν η μητέρα είναι σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό διάστασης
• Εάν η μητέρα είναι άγαμη απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
• Εάν η μητέρα είναι ανάδοχη απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή αποδεικτικό Επιτροπείας ανηλίκου
• Εάν η μητέρα είναι χήρα απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ   Α) ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ : Κοντοπάνου Χριστίνα- Μαρία 

                                   Καντάς Ευάγγελος, Κόλια Αγγελική

                     ΤΗΛ.: 2233022490, 2233081052, 223308060

  Β) ΚΔΑΠ : Λιάρτης Βασίλειος, Τραυλοστάθη Ιωάννα και στους Εκπ/τές των κατά τόπους ΚΔΑΠ

                     ΤΗΛ: 2233350300, 2233022374, 2233023707   

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.