Κυριακή, 21 04 2024

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Σ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Σ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Με την ολοκλήρωση της εκλογής και της συγκρότησης σε Σώμα, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α':ΔΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β':ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ Α':ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ Β':ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Α':ΠΥΛΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Β':ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Εντοπίστηκαν παράνομες συνδέσεις νερού στο δίκτυο ύδρευσης σε χωριά του Δημου Λοκρων

 

Εντοπίστηκαν παράνομες συνδέσεις νερού στο δίκτυο ύδρευσης σε χωριά του Δημου Λοκρων

Μετά την δολιοφθορά που σημειώθηκε  (έσπασαν τον αγωγό και έκλεβαν νερό) ξεκίνησαν έλεγχοι από τον Δήμο Λοκρων , για τυχόνπαράνομες συνδέσεις ύδρευσης στο κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης των Κοινοτήτων .

Αποφασισμένος να πάρει αυστηρά μέτρα εναντίον αυτών που κλέβουν το νερό, επιδεινώνοντας τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν λόγω υπερκατανάλωσης είναι ο Δήμος Λοκρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συνεργείο του δήμου, ξεκίνησε  και προχωράει και στα άλλα χωριά και μέχρι στιγμής έχει εντοπίσει κάποιους με παράνομες βρύσες και αναμένονται εξελίξεις.

Τονίζεται ότι σε όποιες περιπτώσεις διαπιστωθούν παράνομες συνδέσεις ύδρευσης, θα σφραγίζονται, θα επιβάλλονται  πρόστιμα και θα κινούνται οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Lokrisdadaily

ΜΑΡΤΙΝΟ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Δεν είναι εύκολο να υποστηρίζεις τα αντίθετα. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα. Οι κρατούντες για την δικαιολογία της δικιάς τους αδυναμίας εφευρίσκουν εχθρούς.

«Γηγενής»

«Επισκέπτες του Σαββατοκύριακου των διακοπών και αργότερα συνταξιούχοι»

«Μόνιμος κάτοικος»

«Συνεχίζουμε ζώντας εδώ».

«Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα! »

«Αλλού ζουν, αλλού μεγάλωσαν, αλλού γεννήθηκαν και θέλουν να κάνουν κουμάντο στον τόπο μας! Έλεος! »

«Ενεργό Εκκλησίασμα»

«Δεν έχει εκφράσει κανένας άλλος δυσαρέσκεια».

Υπάρχει μία τάση να ξεσκίζουμε τις σάρκες και τις ψυχές των ανθρώπων που είναι απέναντί μας.

αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 96ΘΩΟΚΗΞ-Χ2Π Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/29-4-2020 Πρακτικό τακτικής συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που περιλαμβάνει την αριθμ.4/13/2020 απόφασή του. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ Σίμου - Παλαιολόγου Μορώνης Χρ. Γιαννοπούλου Μαρία Ζάρκα Χρυσάνθη Βασιλική Καραμίντζος Αντώνιος Λιόλιος Νικόλαος Κυριαζής Βασ-Δαμανός Κολομτσάς Ηλίας Μακρίδου Ιωάννα Κοντοπάνου Χριστίνα Φλώρου Αγγελική Τσέλιγκα Ιωάννα Αναστασίου Χρήστος Μαζιώτη Αθανασία Κοτσιαφίτη Αντιγόνη Στην Αταλάντη σήμερα και στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών στις 29 Απριλίου έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν3852/2010 (λόγω συνθηκών υγείας) ύστερα από την αριθμ. 358/24-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού για τακτική συνεδρίαση, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και αφού βρέθηκε σε Νόμιμο απαρτία παρόντων μελών [ 14 ] σε σύνολο [15] κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης στη οποία παρών είναι και ο κ.Καντάς Ευάγγελος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης και τέθηκε προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης : ΘΕΜΑ 1 ο: Αναπροσαρμογή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς. H κα Πρόεδρος είπε για το θέμα : Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/7-9-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ/ κού Συμβουλίου του Ν.Π. Δ.Δ «Κοινωνικής Προστασίας κα Αλληλεγγύης» που περιλαμβάνει την υπ’ αριθμ 3/8/2011 απόφασή του καθορίστηκε η καταβολή των 25 ευρώ για κάθε παιδί που είναι εγγεγραμμένο στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λοκρών. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες προτείνεται η αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ως εξής: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως 2 Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 60,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Ως κριτήριο για την κατάταξη στην ανάλογη κατηγορία τροφείων λαμβάνεται το οικογενειακό εισόδημα που αναγράφεται στην ένδειξη "φορολογητέο εισόδημα", του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Για παιδιά με διαζευγμένους γονείς που έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, ως κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία τροφείων, λαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα και των δύο γονέων Ειδικές κατηγορίες Στις ακόλουθες κατηγορίες α) Παιδιά πολυτέκνων ,όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. β) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών δηλαδή τα παιδιά: αγάµων γονέων, γονέων που τελούν σε χηρεία, γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα, ορφανά γ) Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως και από 15 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Να εξεταστεί η πιθανότητα για απαλλαγή τροφείων στις ακόλουθες περιπτώσεις • Παιδιά ορφανά από δύο γονείς • Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα • Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων προπτυχιακών φοιτητών στην πρώτη σχολή φοίτησης) εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής που φοιτούν, ανανεούμενη κάθε χρόνο, από την οποία αποδεικνύεται η πρόοδός τους. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατηγορία Δικαιολογητικό Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Σε περίπτωση παιδιών εκτός γάμου ή που προέρχονται από διαφορετικούς γάμους απαιτείται και πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.) Παιδιά μονογονεϊκης οικογένειας: Παιδιά άγαμων γονέων Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 3 κατάστασης Παιδιά γονέων που τελούν σε χηρεία Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα Δικαστική Απόφαση Παιδιά ορφανά Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων) Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής για το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. (Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές στην πρώτη σχολή φοίτησης.) Άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής - ΚΕΠΑ Τρόπος καταβολής των τροφείων Με εφάπαξ καταβολή και παράλληλη έκπτωση 10% στο αρχικό ποσό: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για το τρίτο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 60,00€ Χ 11μήνες = 600,00€ - 10% = 594,00€ Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το τρίτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ Χ 11μήνες = 990,00€ - 10% = 891,00€ Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Για το τρίτο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Η έκπτωση ποσοστού 10% ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού, όπως κατά περίπτωση ορίστηκε παραπάνω, γίνει έως την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους το οποίο αφορούν τα τροφεία, όπως αυτά αναλογούν σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, τότε διαγράφεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία και επαναβεβαιώνεται νέα οφειλή, που αντιστοιχεί σε πλήρη τροφεία χωρίς έκπτωση, πληρωτέα σε 7 δόσεις. Η καταληκτική ημερομηνία δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που δε βεβαιωθεί εγκαίρως η οφειλή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η οικονομική συνεισφορά πρέπει να εξοφλείται από 1η έως 15η κάθε μήνα (το α’ 15νθήμερο), κατόπιν της τοποθέτησης του νηπίου και της πρώτης ενημέρωσης από το προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 4 Τυχόν έγκριση εγγραφής παιδιού λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου. Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση αίτησης διαγραφής παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ορίζονται τα εξής: Το ύψος του ποσού που επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή του ποσού της οφειλής που διαγράφεται, υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Εάν η διαγραφή του παιδιού πραγματοποιηθεί έως και την 15η μέρα ενός μήνα, τότε για το μήνα αυτό και κατά περίπτωση επιστρέφεται ή διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο μισό (1/2) των μηνιαίων τροφείων της σχετικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που η διαγραφή γίνει μετά τη 15η μέρα ενός μήνα, τότε ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το σύνολο των τροφείων που αντιστοιχούν στο μήνα αυτό. Σε περίπτωση που προκύψει διαγραφή φιλοξενούμενου παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τα σχετικά τροφεία έχουν καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%, ο υπολογισμός για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, γίνεται θεωρώντας ότι το παιδί έχει φιλοξενηθεί με την υποχρέωση, να καταβληθούν τα πλήρη μηνιαία τροφεία που αντιστοιχούν στην κατηγορία του χωρίς έκπτωση. Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής μετά την 15η Μαΐου εκάστου σχολικού έτους, δεν επιστρέφονται τροφεία παρά μόνο εάν η απομάκρυνση του παιδιού οφείλεται σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας του παιδιού, οι οποίοι αποδεικνύονται από βεβαίωση δημόσιου φορέα. Το λόγο πήρε ο κ.Κολομτσάς Ηλίας ο οποίος είπε :Καταψηφίζω την αναπροσαρμογή των τροφείων γιατί λόγω της όλης κατάστασης της κρίσης που επικρατεί λόγω κορωνοιού δεν μπορεί να προβούμε σε αύξηση τροφείων μιας που θα υπάρξει μεγάλη κρίση στα οικονομικά των οικογενειών. Άλλοι δεν έχουν δουλειά ,άλλοι έχουν υποστεί μειώσεις και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.Τα οικονομικά στοιχεία που ζητάμε και θα κρίνουν τα τροφεία δεν είναι τα σωστά γιατί βλέπουν τα προηγούμενα χρόνια (έσοδα) όχι τα τωρινά έσοδα. Επί προεδρίας μου καταφέραμε να ανοίξουμε δύο Παιδικούς Σταθμούς. Πιστεύω με την επιχορήγηση του Δήμου να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί και να μην χρειαστεί να αυξήσουμε τα τροφεία. Το λόγο πήρε ο κ. Κυριαζής Βασίλειος – Δαμιανός ο οποίος είπε : Δεν συμφωνώ με την αναπροσαρμογή τροφείων γιατί πιστεύω ότι με τα 25 ευρώ θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί ,πράγμα που γίνονταν μέχρι τώρα και όταν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο δεν πρέπει να προβούμε στην αύξηση των τροφείων μιας που υπάρχουν γονείς που έχουν χάσει την δουλειά τους. Το λόγο πήρε η κ. Μακρίδου Ιωάννα η οποία είπε :Είμαι αντίθετη με την αύξηση των τροφείων σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για όλους. Αν μπορούσαμε να μειώσουμε τα τροφεία θα έλεγα ναι. Το λόγο πήρε ο κ. Λιόλιος Νικόλαος ο οποίος είπε για το θέμα : Η παράταξη μας δεν συμφωνεί να γίνει αύξηση στα τροφεία των παιδιών .Προτείνουμε να μην γίνει καμία αύξηση στους Παιδικούς Σταθμούς ως το τέλος της σχολικής περιόδου (2019-2020),κι αυτό γιατί έχει διακοπή λόγω κορονοιού η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών ,δεν φοιτούν παιδιά, δεν σιτίζονται δηλαδή, δεν υπάρχουν μεγάλα έξοδα και τα έσοδα 5 είναι δεδομένα (ΕΣΠΑ-Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής), άρα υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και δεν συντρέχουν λόγοι αυξήσεων. Δηλαδή προτείνουμε τα εξής : Ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ Δωρεάν Ετήσιο εισόδημα από 25.000,00 μέχρι 30.000,00 ευρώ 70,00 το 1ο τέκνο και 35,00 ευρώ το 2ο Ετήσιο εισόδημα από 30.000,00 μέχρι 40.000,00 ευρώ 100,00 το 1ο τέκνο και 50,00 ευρώ το 2ο Ετήσιο εισόδημα από 40.000,00 μέχρι 50.000,00 ευρώ 120,00 το 1ο τέκνο και 60,00 ευρώ το 2ο Ετήσιο εισόδημα από 50.000,00 ευρώ και άνω 150,00 το 1ο τέκνο και 75,00 ευρώ το 2ο . Ακόμα 10% έκπτωση με εφάπαξ πληρωμή και υποστήριξη ειδικών κατηγοριών.(πολύτεκνοι, μονογονεικές, ΑΜΕΑ κ.α). Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Την αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ως εξής: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 60,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Ως κριτήριο για την κατάταξη στην ανάλογη κατηγορία τροφείων λαμβάνεται το οικογενειακό εισόδημα που αναγράφεται στην ένδειξη "φορολογητέο εισόδημα", του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Για παιδιά με διαζευγμένους γονείς που έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, ως κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία τροφείων, λαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα και των δύο γονέων Ειδικές κατηγορίες Στις ακόλουθες κατηγορίες α) Παιδιά πολυτέκνων ,όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. β) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών δηλαδή τα παιδιά: αγάµων γονέων, γονέων που τελούν σε χηρεία, γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα, ορφανά γ) Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως και από 15 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Αποφασίζεται η απαλλαγή τροφείων στις ακόλουθες περιπτώσεις  Παιδιά ορφανά από δύο γονείς  Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα 6  Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων προπτυχιακών φοιτητών στην πρώτη σχολή φοίτησης) εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής που φοιτούν, ανανεούμενη κάθε χρόνο, από την οποία αποδεικνύεται η πρόοδός τους. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατηγορία Δικαιολογητικό Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Σε περίπτωση παιδιών εκτός γάμου ή που προέρχονται από διαφορετικούς γάμους απαιτείται και πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.) Παιδιά μονογονεϊκης οικογένειας: Παιδιά άγαμων γονέων Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Παιδιά γονέων που τελούν σε χηρεία Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα Δικαστική Απόφαση Παιδιά ορφανά Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων) Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής για το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. (Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές στην πρώτη σχολή φοίτησης.) Άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής - ΚΕΠΑ Τρόπος καταβολής των τροφείων Με εφάπαξ καταβολή και παράλληλη έκπτωση 10% στο αρχικό ποσό: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για το τρίτο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: 7 Για το πρώτο παιδί: 60,00€ Χ 11μήνες = 600,00€ - 10% = 594,00€ Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το τρίτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ Χ 11μήνες = 990,00€ - 10% = 891,00€ Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Για το τρίτο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Η έκπτωση ποσοστού 10% ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού, όπως κατά περίπτωση ορίστηκε παραπάνω, γίνει έως την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους το οποίο αφορούν τα τροφεία, όπως αυτά αναλογούν σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, τότε διαγράφεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία και επαναβεβαιώνεται νέα οφειλή, που αντιστοιχεί σε πλήρη τροφεία χωρίς έκπτωση, πληρωτέα σε 7 δόσεις. Η καταληκτική ημερομηνία δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που δε βεβαιωθεί εγκαίρως η οφειλή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η οικονομική συνεισφορά πρέπει να εξοφλείται από 1η έως 15η κάθε μήνα (το α’ 15νθήμερο), κατόπιν της τοποθέτησης του νηπίου και της πρώτης ενημέρωσης από το προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Τυχόν έγκριση εγγραφής παιδιού λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου. Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση αίτησης διαγραφής παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ορίζονται τα εξής: Το ύψος του ποσού που επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή του ποσού της οφειλής που διαγράφεται, υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Εάν η διαγραφή του παιδιού πραγματοποιηθεί έως και την 15η μέρα ενός μήνα, τότε για το μήνα αυτό και κατά περίπτωση επιστρέφεται ή διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο μισό (1/2) των μηνιαίων τροφείων της σχετικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που η διαγραφή γίνει μετά τη 15η μέρα ενός μήνα, τότε ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το σύνολο των τροφείων που αντιστοιχούν στο μήνα αυτό. Σε περίπτωση που προκύψει διαγραφή φιλοξενούμενου παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τα σχετικά τροφεία έχουν καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%, ο υπολογισμός για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, γίνεται θεωρώντας ότι το παιδί έχει φιλοξενηθεί με την υποχρέωση, να καταβληθούν τα πλήρη μηνιαία τροφεία που αντιστοιχούν στην κατηγορία του χωρίς έκπτωση. Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής μετά την 15η Μαΐου εκάστου σχολικού έτους, δεν επιστρέφονται τροφεία παρά μόνο εάν η απομάκρυνση του παιδιού οφείλεται σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας του παιδιού, οι οποίοι αποδεικνύονται από βεβαίωση δημόσιου φορέα. Μειοψηφούν οι κ. Λιόλιος Νικόλαος,κ. Κολομτσάς Ηλίας,κ.Κυριαζής Βασίλειος – Δαμιανός,και η κ. Μακρίδου Ιωάννα για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4 /13 / 2020 8 Για τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μορώνης Χρ. . Γιαννοπούλου Μαρία Καραμίντζος Αντώνιος Λιόλιος Νικόλαος Κυριαζής Βασ-Δαμανός Κολομτσάς Ηλίας Μακρίδου Ιωάννα Κοντοπάνου Χριστίνα Φλώρου Αγγελική Τσέλιγκα Ιωάννα Αναστασίου Χρήστος Μαζιώτη Αθανασία Κοτσιαφίτη Αντιγόνη Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π. “ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.” ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών από 17 Μάιου 2020 έως 05 Ιουνίου 2020:

Χριστός Ανέστη.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών από
17 Μάιου 2020 έως 05 Ιουνίου 2020:
▪︎Κυριακή 17 Μαΐου θεία λειτουργία στις 08:00 π.μ.
▪︎Πέμπτη 21 Μαΐου (Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης) θεία λειτουργία μετ' αρτοκλασίας στις 08:00 π.μ.
▪︎Κυριακή 24 Μαΐου θεία λειτουργία στις 08:00 π.μ.
▪︎Κυριακή 24 Μαΐου εσπερινός μετ' αρτοκλασίας στις 19:00 μ.μ στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Μπερμπάτ)
▪︎Δευτέρα 25 Μαΐου θεία λειτουργία μετ' αρτοκλασίας στις 08:00 π.μ στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Μπερμπάτ)
▪︎Τρίτη 26 Μαΐου στις
21:00 μ.μ. Τελετή της Αναστάσεως, όπως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (νύχτα του Πάσχα), αρχομένης με το «Δεύτε Λάβετε Φως»
21:30 μ.μ. Τελευταία Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, όπως τη Νύχτα της Αναστάσεως.
▪︎Πέμπτη 28 Μαΐου θεία λειτουργία στις 08:00 π.μ (Της Αναλήψεως)
▪︎Κυριακή 31 Μαΐου θεία λειτουργία στις 08:00 π.μ.
Η ακολουθία του Όρθρου θα τελείται την προηγούμενη μέρα το βράδυ μαζί με τον Εσπερινό.

Nέα δρομολόγια ΚΤΕΛ Φθιώτιδας:

 

 

 

Nέα δρομολόγια ΚΤΕΛ Φθιώτιδας: 

 
 

Λόγω της άρσης του περιορισμού της μετακίνησης των πολιτών από νομό σε νομό, το ΚΤΕΛ Φθιώτιδας ανανέωσε τον προγραμματισμό των δρομολογίων του από Δευτέρα 18 Μαίου.

Η ενημέρωση από την διοίκηση του ΚΤΕΛ Φθιώτιδας:

https://fonografos.net/v1/wp-content/uploads/2019/08/ΚΤΕΛ_ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ_2-300x155.jpg 300w" sizes="(max-width: 451px) 100vw, 451px">

Αγαπητοί μας πελάτες,

λόγω της άρσης του περιορισμού μετακίνησης εκτός νομού, αναπροσαρμόζουμε τα δρομολόγια μας από την Δευτέρα 18/05/2020 ως κάτωθι:

ΛΑΜΙΑ-ΑΘΗΝΑ 05:30 – 10:00 & 16:00, ΑΘΗΝΑ-ΛΑΜΙΑ 11:30 – 16:15 & 20:00 καθημερινά

ΛΑΜΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11:00, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΜΙΑ 15:30 μόνο κάθε Παρασκευή

ΛΑΜΙΑ-ΒΟΛΟΣ 09:00, ΒΟΛΟΣ-ΛΑΜΙΑ 15:00 κάθε Δευτέρα και Παρασκευή

Από αύριο Παρασκευή 15/05/2020 επαναλειτουργεί το τουριστικό μας γραφείο στην οδό Δροσοπούλου 7 (τηλ 2231022722) στο οποίο γίνονται και κρατήσεις θέσεων-έκδοση εισιτηρίων.

Από την Δευτέρα 18/05/2020 θα προστεθούν δρομολόγια και στις γραμμές εντός νομού, για τα οποία το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από το εκδοτήριο του σταθμού λεωφορείων της οδού Ταϋγέτου (τηλ 2231051345,51346) και από τα κατά τόπους πρακτορεία μας.

Από την Δευτέρα 18/05/2020, θα επανεκκινήσουν τα δρομολόγια τους και κάποια άλλα ΚΤΕΛ που διέρχονται από τον σταθμό λεωφορείων της οδού Ταϋγέτου (πληροφορίες τηλέφωνο 2231022802)

Υπενθυμίζουμε σε όλους όσους προτίθενται να ταξιδέψουν ότι πρέπει να φέρουν μαζί τους μάσκες. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόστιμα που θα επιβάλουν οι αρχές σε όσους δεν τηρούν τις σχετικές αποφάσεις.

Ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων θα αναπροσαρμόζουμε τα δρομολόγια των λεωφορείων μας αναλόγως και θα επανέλθουμε με νεότερα δελτία τύπου.

 για την ΚΤΕΛ Α.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΥΝΤΙΟ

 

IMG 9632

Η ομάδα του Μαρτίνου ήταν η τυχερή της κλήρωσης.

Ο Οπούντιος Μαρτίνου αναδείχθηκε κυπελλούχος Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας για τη σεζόν 2019-2020 μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα (11/5) στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής.

Όπως είναι γνωστό οι κυπελλούχοι των Ενώσεων θα αναδειχθούν με κλήρωση, έπειτα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Στην κληρωτίδα εκτός από τον Οπούντιο μπήκαν και οι υπόλοιπες ομάδες που είχαν προκριθεί στα ημιτελικά του κυπέλλου Φθιώτιδας. Το Νέο Κρίκελλο, τα Καλύβια και ο Παμμωλιακός.

Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα του Μαρτίνου έχει κατακτήσει και τον τίτλο της Α΄ Φθιώτιδας, καθώς μετά την οριστική διακοπή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και τη νέα σεζόν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στη Γ΄ Εθνική. Παράλληλα θα εκπροσωπήσει τη Φθιώτιδα στο κύπελλο Ελλάδας της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΠΑΤΣΩΡΑΣ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μελέτη και διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται διεξοδικά το φαινόμενο της ληστοκρατίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια εξετάζεται η ληστοκρατία στη Λοκρίδα από το 1850 έως και το 1936. Αναφέρονται, επίσης, οι γηγενείς ληστές, οι οποίοι κατάγονταν κυρίως από τα ορεινά χωριά της επαρχίας αυτής. Συναντάμε ληστές από την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Άγναντη, την Αταλάντη, το Δαδί, τη Δρακοσπηλιά, το Δραχμάνι, τον Έξαρχο, το Ζέλι, τα Καραβίδια, το Κυπαρίσσι, το Μαρτίνο, το Μελιδόνι, τον Μώλο, τη Ντερνίτσα (Δερνίτσα), το Ρεγγίνι, το Ρετζέρι και το Σουλέμπεη. Αναφέρονται επίσης οι ληστρικές πράξεις που έλαβαν χώρα στην Αταλάντη και στα διάφορα χωριά της Λοκρίδας [(Αμφίκλεια, Ελάτεια, Ντερνίτσα (Τιθρόνιο), Μώλο, Ξυλικούς, Λάρυμνα, Μαρτίνο, Ρεγ-γίνιο, Μπέλεσι (Ανθοχώρι), Μεραλί (Προφήτης Ηλία), Μπεσκένι (Παρόρι), Ρετζέρι (Καλλίδρομο), Μάνεσι (Λευκοχώρι), Μενδενίτσα κ.λπ.]

Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται η ζωή και η ληστρική δράση του τρομερού ληστάρχου Στάθη Λαπατσώρα, ο οποίος έδρασε κυρίως κατά τη δεκαετία του 1920. Μεταξύ των αιμαλωτισθέντων για την καταβολή λὐτρων ήταν και ο δήμαρχος Ελατείας Πέτρος Λαπατσάνης που διετέλεσε και βουλευτής Λοκρίδας. Ανάμεσα στα θύματά του ήταν και δύο πολίτες, ο ένας από το Κυπαρίσσι Αταλάντης και ο άλλος από το Ρεγγίνι, τους οποίους, όχι απλώς εφόνευσε, αλλά κατακρεούργησε, με τη βοήθεια της ληστρικής συμμορίας που είχε οργανώσει και αποτελείτο από πέντε συνολικά συντρόφους. Ο λήσταρχος εφονεύθη τελικά στις 11 Δεκεμβρίου 1926 από τα αποσπάσματα Χωροφυλακής στη θέση «Τραγόγκρεκο» Εξάρχου.

Πιο κάτω καταχωρούμε ένα απόσπασμα από τα αρκετά που αναφέρονται στο Μαρτίνο. Ένας υπαξιωματικός του στρατού που συμμετείχε σε λόχο καταδίωξης των ληστών στη Λοκρίδα πίστευε ότι θα συναντούσε μια δεύτερη Κηφισιά, όμως στην πραγματικότητα ήρθε αντιμέτωπος με τις καταστροφικές συνέπειες της ληστείας και με τον φόβο των τοπικών κατοίκων, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά δύσπιστοι να ανοίξουν ακόμα και την πόρτα του σπιτιού τους και να προσφέρουν φιλοξενία στους στρατιώτες, πόσο δε μάλλον οι νεαρές Μαρτιναίισες να προσφέρουν νερό σε έναν άγνωστο. Ο υπαξιωματικός αυτός περιγράφει την πιο κάτω σκηνή που διαδραματίσθηκε πλησιάζοντας το Μαρτίνο: « ... καὶ τὸ ἑσπέρας, ὅταν ἐφάνη τὸ Μαρτίνι, ὅπου ἔπρεπε νὰ μᾶς δώσουν κονάκια, ἐγὼ πρῶτος ἔτρεξα εἰς τὰ κάτω ἀπὸ τὸν λόφον φρέατα νὰ σβύσω τὴν δίψαν μου, ζητῶν ὕδωρ ἀπὸ τὰς κόρας τοῦ χωρίου, αἱ ὁποῖαι ἐκείνην τὴν ὥραν ἤντλουν τὸ χρειαζόμενον εἰς τὰς οἰκογενείας των καὶ ἐπότιζον ἡ κάθε μία τὰ ζῶα της. [...] Ἐκεῖναι, ὅταν μὲ εἶδον μακρόθεν ἀκόμη τρέχοντα εἰς τὸ φρέαρ, εἴτε ἀγνοοῦσαι τὸν σκοπόν μου καὶ φοβηθῆσαι, εἴτε ἐννοοῦσαι καὶ δυστροποῦσαι, ἄλλη εἰς τὸ μουλάρι ἀνέβη νὰ φύγῃ, ἄλλη ὀπίσω ἀπὸ τὸ ζωντόβολον ἤ τὸ βόδι ἐκρύφθη, ἄλλη εἰς τὸ ἀπέραντον ξύλον ἡτοιμάσθη νὰ ἀναβῇ, τὸ ὁποῖον ἐκράτει εἰς τὴν μύτην του τὸν κάδον ἀλλά καὶ ὁ κάδος αὐτὸς εἶχε γίνει ἄφαντος. Τελικά, με την άφιξη στο σημείο εκείνο του Μπάρμπα Τζούγκα, που ακολουθούσε τον λόχο ως ιχνηλάτης, το σκηνικό άλλαξε. Καθώς αυτός γνώριζε τα αρβανίτικα μίλησε με τα κορίτσια στη γλώσσα τους, και ανέφερε περί τίνος επρόκειτο. Τα κορίτσια άλλαξαν αμέσως τη συμπεροφορά τους και ο συγγραφέας συνεχίζει: «Εἶδον τὰς κόρας νὰ καταβῶσιν ἔπειτα μία μία ἀπὸ τὰ ξύλα καὶ τὰ μουλάρια, καὶ νὰ ἐξέλθωσιν ἀπὸ τὰ ὄπισθεν τῶν ζώων. Ἐπλησίασαν εἰς τὰ φρέατα καὶ μὲ μεγάλην προθυμίαν μᾶς ἔδωσαν εἰς ὅλους νὰ πίωμεν, ἡ μία ἀπὸ κάδον, ἡ ἄλλη ἀπὸ ἀσκὸν, ἡ τρίτη ἀπὸ τὴν στάμνα της.»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ HVNT THΛ.2102921901 / 6932290265

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

logo1.jpg

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

 

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Σήμερα η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά αποτελεί πρωταρχική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής Λοκρών και κύριο άξονα στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Ο Δήμαρχος Λοκρών Αθανάσιος Ζεκεντές, με τους συνεργάτες του, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του έθεσε σε προτεραιότητα την αύξηση της ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. Αυξήθηκαν τα δρομολόγια της ανακύκλωσης σε 6 εβδομαδιαίως, προχώρησε πιλοτικά η οικιακή κομποστοποίηση, υπογράφηκε σύμβαση ανταποδοτικής ανακύκλωσης (σπιτάκια ανακύκλωσης) και σύμβαση ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

Ξεκινά σήμερα στο Δήμο Λοκρών η τοποθέτηση κάδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.. Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, είναι σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία της ανακύκλωσης, δεδομένου πως είναι οι πιο συχνά απορριπτόμενες συσκευές του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος στο σπίτι του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας.

Αποφεύγουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά, ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής και συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου του πλανήτη μας.

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνω

Μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σας που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων. Οι κατηγορίες των προϊόντων που ανακυκλώνονται είναι μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, λάμπες οικονομίας / φθορισμού, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων), παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων), όργανα παρακολούθησης ελέγχου και συσκευές αυτόματης διανομής.

Το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, που φέρουν τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δηλώνει ότι αυτά ανακυκλώνονται και ότι η χωριστή συλλογή τους είναι υποχρεωτική.

https://www.translatum.gr/forum/index.php?action=dlattach;topic=372777.0;attach=4879;image

 

Πώς ανακυκλώνω τις συσκευές μου

Μικρές Συσκευές

Μπορείτε να παραδώσετε τις μικρές συσκευές (όπως καφετιέρες, σκούπες, laptop, μικρές τηλεοράσεις κ.α.) στα κάτωθι συμβεβλημένα δημοτικά σημεία:

  • Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης
  • ΚΕΠ Λιβανατών
  • ΚΕΠ Μαλεσίνας
  • ΚΕΠ Μαρτίνου

 

Μεγάλες Συσκευές

Όσον αφορά στις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ογκώδεις τηλεοράσεις) μπορείτε να τηλεφωνείτε στο Δήμο Λοκρών στο 2233080158 για να συνεννοηθείτε για τη μέρα και την ώρα αποκομιδής της συσκευής σας από το πεζοδρόμιο. Εναλλακτικά, αν διαθέτετε το κατάλληλο μεταφορικό μέσο, μπορείτε να μεταφέρετε την παλιά συσκευή σας σε container σε χώρο του Δήμου που βρίσκεται στο Γραφείο Κινήσεως του Δήμου (είσοδος Αταλάντης από Σκάλα).

http://www.electrocycle.gr/sites/default/files/media-youtube/recycle_bi2n.png

http://www.electrocycle.gr/sites/default/files/media-youtube/img2_0.jpg

Κάδοι ηλεκτρικών συσκευών

Container

Για να σας διευκολύνουμε να διαχωρίσετε τις μικρές από τις μεγάλες συσκευές, θεωρείστε ως μικροσυσκευή οποιοδήποτε είδος μπορείτε να το μεταφέρετε με τα χέρια σας. Το άνοιγμα του κάδου για τις μικροσυσκευές είναι 43 x45cm.

Μια προσπάθεια, όπως αυτή, με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την εξυγίανσή του από την αλόγιστη κατάχρηση των φυσικών πόρων, χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες. Η υιοθέτηση μιας θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς θα πρέπει να μας αγγίζει όλους.

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λοκρών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη χωροθέτηση των κάδων είναι αρμόδιο να δώσει κάθε πληροφορία για το πρόγραμμα ανακύκλωσης και την θέση των κάδων.

Για να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22330 80158 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αρχική

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.