Δευτέρα, 20 05 2024

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Για τα προσωπικά στοιχεία:
• Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριυο.
• Ε9
• Απλή εξουσιοδότηση (εφόσον αυτός που προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.
• Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σε περίπτωση που αυτός που συντάσσει - υπογράφει και προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.

Για για την τεκμηρίωση του δικαιώματος:
• Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.).
• Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
• Το τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στον τίτλο

Για για τον εντοπισμό και οριοθέτηση του γεωτεμαχίου:
• Νεώτερο τοπογραφικό διάγραμμα που δεν αναφέρεται στον τίτλο
• Άλλα στοιχεία εντοπισμού και οριοθέτησης

               • Εκτύπωση μέσω της υπηρεσίας θέασης ορθοφωτογραφιών του φορέα ΕΛ. ΚΤΗΜ/ΓΙΟ
               • Προσεγγιστική θέση του ακινήτου με GPS χειρός
               • Αριθμός τεμαχίου σε διανομή, αναδασμό ή Οικοδομικό Συνεταιρισμό

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης
εφόσον αποδεικνύεταιη διαρκής νομή και κατοχή του ακινήτου για 20 συνολικά έτη με δύο τουλάχιστον έγγραφα, όπως:
Δικαστική απόφαση, ένορκη βεβαίωση, προσύμφωνο, Ε9, οικοδομική άδεια, έγγραφο χορήγησης επιδότησης, βεβαίωση ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποδείξεις εξόδων, Καλιατάκης, κλπ.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Σε περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς,
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με προσκόμιση, κατά περίπτωση:

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ
Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου,
ιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ
Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.
Τα πιστοποιητικά αυτά, για θανάτους μετά από την 1/3/2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1/3/2013 εκδίδονται και από το Πρωτοδικείο.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΣΥΝΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ''ΛΟΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΄'

Μόλις κυκλοφόρησε το συμπλήρωμα του βιβλίου του Νικολάου Κ. Τασιοπούλου «Λοκροί συγγραφείς και ποιητές από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας» με τον πρόσθετο τίτλο «ERRATA-CORRIGENDA ET ADDENDA (Λάθη-Διορθώσεις και Προσθήκες)». Καταχωρούνται 37 Λοκροί συγγραφείς και ποιητές που δεν είχαν καταχωρηθεί στο κύριο βιβλίο μας και έτσι ο συνολικός αριθμός ανήλθε στους 409.

Τιμάται προς 10 ευρώ και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον συγγραφέα στα τηλέφωνα 210 2921901 και 6932290265.

Λοκρίδα για όλους Διακήρυξη αρχών και θέσεων Δημοτικής Κίνησης Λοκρών

Λοκρίδα για όλους

Διακήρυξη αρχών και θέσεων Δημοτικής Κίνησης Λοκρών

Η Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους» δημιουργήθηκε, μέσα από την ανάγκη να εκφραστούν οι ενεργές δυνάμεις πολιτών του Δήμου Λοκρών που επιδιώκουν την ανατροπή της υστέρησης στην οποία έχει περιέλθει η περιοχή μας, ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη δυναμική ανασυγκρότηση και πραγματική ανάπτυξη του τόπου μας.

ΣΥΝΘΕΤΟΥΜΕ το νέο και καινοτόμο με την εμπειρία έχοντας στόχο να πετύχουμε την ισόρροπη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσα από την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, κοινωνικής μέριμνας και προστασίας, χώρων αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής παιδιών και ενηλίκων).

ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ στη ριζική αναμόρφωση της δομής και οργάνωσης του Δήμου, προκειμένου να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους Δημότες μας (ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, πλήρη μηχανογράφηση, προμηθευτική και λογιστική διαφάνεια, θέσπιση σύγχρονων διαδικασιών, διασφάλιση της νομιμότητας και της ισονομίας των δημοτών, αναβάθμιση υποδομών του Δήμου μέσα από την κατασκευή νέων λειτουργικών γραφειακών χώρων, αμαξοστασίου και αποθήκης).

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ στη συνεργασία μεταξύ όλων των δυνάμεων που θέλουν να προσφέρουν για το κοινό καλό του Δήμου μας και επιζητούμε τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, στηρίζοντας τις συλλογικές δράσεις, το πνεύμα εθελοντισμού και τη δημόσια λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ στην προετοιμασία μελετών για την ωρίμανση έργων, ώστε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για να καλύψουμε το κενό υποδομών στην περιοχή μας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων και εύρεσης νέων πόρων (διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης έργων, ανακύκλωση και μείωση διακίνησης απορριμμάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακής εξοικονόμησης και αξιοποίηση δημοτικών χώρων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ την εξωστρέφεια του Δήμου μας μέσα από την προβολή της περιοχής μας και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της (πρωτογενής τομέας, βιομηχανία, τουρισμός και παραθερισμός, γεωγραφική θέση και οδικές αρτηρίες) για την ενεργή υποστήριξη της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, με σεβασμό στο περιβάλλον. Στηρίζουμε την κοινωνική οικονομία και αλληλεγγύη.

ΕΠΙΛΟΓΗ μας είναι μια Λοκρίδα ανοικτή και φιλόξενη για όλους!

Μια Λοκρίδα που δίνει ευκαιρίες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και τους Δημότες του Δήμου Λοκρών, χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμούς.

Ξεπερνάμε τις διαχωριστικές γραμμές του χθες. Προχωράμε μπροστά με ένα κοινό όραμα για μια καλύτερη Δημοτική Αρχή.

Προτεραιότητά μας είναι να διαμορφώσουμε ανθρώπινες συνθήκες για όλους τους Δημότες, με έμφαση στη νέα γενιά, τους νέους γονείς και όλους όσοι θέλουν να μείνουν και να δημιουργήσουν στην περιοχή μας.

Το μέλλον μας ανήκει! Είναι ευθύνη μας να το οραματιστούμε μέσα από την ανανέωση και την επιλογή των ανθρώπων που έχουν τη γνώση, την εμπειρία, την ανιδιοτέλεια και πρωτίστως την επιθυμία και τη διάθεση να προσφέρουν και να τα καταφέρουν.

Θανάσης Ζεκεντές

Υποψήφιος Δήμαρχος και μέλη της Δημοτικής Κίνησης Λοκρών «Λοκρίδα για όλους»

Δύναμη Δημιουργίας και Ανανέωσης

Θανάσης Ζεκεντές

Γεννήθηκε το 1978 και μεγάλωσε στην Αταλάντη Φθιώτιδας. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Οικονομική Πολιτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική» (2002).

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2004 ως μελετητής – σύμβουλος επιχειρήσεων σε έργα ερευνών αγοράς, σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών του αναπτυξιακού νόμου, επιχειρηματικών σχεδίων και χρηματοοικονομικών μοντέλων για την εκτίμηση της βιωσιμότητας νέων επενδύσεων (Ελληνικές Επενδύσεις – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.). Στη συνέχεια εργάστηκε ως μελετητής – σύμβουλος σε έργα μελετών σκοπιμότητας Σ.Δ.Ι.Τ. (Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) και μελετών αξιοποίησης και εκτίμησης ακίνητης περιουσίας (DTZ Greece), παράλληλα έχει συνεργαστεί ως εμπειρογνώμονας με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδας.

Σήμερα εργάζεται στον Όμιλο ΟΤΕ, ως Προϊστάμενος Τμήματος, με κύριο αντικείμενο τον προϋπολογισμό και την παρακολούθηση του επενδυτικού προγράμματος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ομίλου.

Έχει ενεργή συμμετοχή στα κοινά, έχοντας διατελέσει:

Αντιδήμαρχος (2010) και Δημοτικός Σύμβουλος Αταλάντης (2007-10).

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στο Κέντρο Προστασίας Παιδιών «Μιχαλήνειο» Πειραιά (2010-13).

Εκπρόσωπος των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1997-2002).

Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων (ΠΑ.Σ.Ε.) Ο.Τ.Ε. (2015-2018), Β΄ Αντιπρόεδρος (2014-15) και μέλος Δ.Σ. (2012-2018).

Υποψήφιος Βουλευτής στο Νομό Φθιώτιδας το 2015.        

Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (από το 2013) και Πρόεδρος της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων (από το 2017).

Πρόεδρος του Μορφωτικού Ψυχαγωγικού Συλλόγου «Η Αταλάντη» (από το 2015).

Μανώλης Χ. Φουρναράκης 1925-2008 Στο Μαρτίνο Φθιώτιδος όπου ασκεί το ιατρικό του επάγγελμα. Κατακτά τους κατοίκους, αποσπά το σεβασμό και την αγάπη τους.

Μανώλης Χ. Φουρναράκης 1925-2008

Στο Μαρτίνο Φθιώτιδος όπου ασκεί το ιατρικό του επάγγελμα. Κατακτά τους κατοίκους, αποσπά το σεβασμό και την αγάπη τους.


• 
• 
• 
• 
Ο Μανώλης Φουρναράκης γεννήθηκε στην Αννω Βιάννο το 1925. Ηταν το τρίτο από τα 5 παιδιά του Χαριδήμου Γ. Φουρναράκη και της Ελένης Σταματάκη από τις Αγιές Παρασκιές. Και οι δυο γονείς προέρχονταν από εξαιρετικές οικογένειες κι επέδρασαν αποφασιστικά στην ποιοτική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών τους. Ο Μανώλης πραγματοποίησε τις βασικές και γυμνασιακές του σπουδές στο Δημοτικό σχολείο και στο 6τάξιο Γυμνάσιο της Ανω Βιάννου απ’ όπου αποφοίτησε το 1942. Εγγράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών την οποία παρακολούθησε μετά την απελευθέρωση (1945).

Από την Ιατρική Σχολή Π.Α. πήρε το δίπλωμά του το 1951. Στρατεύεται ως γιατρός οπλίτης και όχι ανθ/τρος, λόγω της αντιστασιακής του δράσης και θα παραμείνει έτσι για πολύ καιρό. Τελικά ονομάζεται ανθ/τρος. Μετά την απόλυσή του κατεβαίνει στη Βιάννο και ασκεί το ιατρικό του επάγγελμα δίπλα στον αξέχαστο γιατρό και φίλο Βαγγέλη Ηγουμενίδη. Ομως η Βιάννος δεν τον κρατά για πολύ, αφού ο μεγάλος του έρωτας η Μαρία η Μπερδελή-φοιτήτρια της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής-βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Μανώλης ανεβαίνει στην Αθήνα, παντρεύεται και πηγαίνει μετά από σύντομη παρουσία κάπου αλλού στο Μαρτίνο Φθιώτιδος όπου ασκεί το ιατρικό του επάγγελμα. Κατακτά τους κατοίκους, αποσπά το σεβασμό και την αγάπη τους.

Αξέχαστε μου φίλε

Οι προβολείς μου είναι στραμμένοι πάνω σου, σε κοιτάζω, σου κάνω παρέα, συζητούμε κι ας μην έχεις ιδέα.

(Σημ. Σχολιάζει αισιόδοξα και με χιούμορ τις δραματικές μου σπουδές...)

... Αυτό το μπιμπίκιασμα που πάθαινε το δέρμα του προσώπου σου σαν άκουες καλή μουσική ή όμορφα και συγκινητικά λόγια για ποιηματάκια, πάντα τόχα σημάδι για ανέβασμα. Ελεγα: Για να παθαίνει αυτός τέτοια μπιμπικίσματα και σουφρώματα σαν ακούει και βλέπει πράγματα που από μένα περνούν και λίγο μ’ αγγίζουν, πάει να πει πως έχει μέσα του ένα διάβολο. Αλήθεια, μέσα σου φωτίζει μια φλόγα φίλε μου... αλλοιώτικη...

Μαρτίνο Φθιώτιδας 25.9.1956

Αγαπητέ μου φίλε Μανώλη

...Ημουν αγνός και λίγο-πολύ είμαι ακόμα σαν το “ιδανικό”. Το ωραίο με προσείλωνε, το καμάρωνα σαν το συναντούσα μα και τη σκιά του-το πίσω του μέρος-πάντα τόψαχνα κι έτσι, πάντα, έστω και λίγο, ήμουν έτοιμος ν’ αντιμετωπίσω πίσω από τα πιο ωραία, τα πιο άσχημα τα πιο βρώμικα...

Μαρτίνο 17.2.1958

Αγαπητέ Μανώλη

Με μεγάλη χαρά έμαθα πως εταίριασες και πως το ταίρι σου είναι μια σεμνή και συμπαθέστατη κοπέλα. Μου το είπε η Μαρίκα καθώς για ένα πρωί περαστικοί από την Αθήνα την είδαμε και σε διαβεβαιώ πως το δεχτήκαμε καλλίτερα κι από τον “ΣΠΟΥΤΝΙΚ”.

Μαρτίνο 20.9.58

Δεν ξέρω πως ν’ αρχίσω. Είμαι σαν τον άτακτο μαθητή στο Συμβούλιο των καθηγητών, αν ήμουν μπροστά σου. Θα κοκκίνιζα και θα έτριβα τα χέρια μου με αμηχανία μα και τώρα που σου γράφω δεν βρίσκομαι σε καλλίτερη θέση. Δεν ξέρω πως ν’ αρχίσω μα θα βάλω μπρος μ’ ευχές. Σου εύχομαι να ζήσεις ευτυχισμένος... Σου εύχομαι να “θάλεις να ακμάζεις και να διαπρέπεις πάντοτε” αυτό είναι παρμένο από την κάρτα του Ι. Στειακάκη από τη Στειακάκενα έως εποχής τρυφεράς.

Οι ευχές είναι καλό να δίδωνται μετά το μήνα του μέλιτος. Ο μήνας αυτός είναι οπωσδήποτε ευτυχισμένος, έτσι λένε όλοι, έτσι μου γράφεις και συ, συνεπώς είμαι μέσα στη πραγματικότητα...

Αυτά τα αποσπάσματα από τα γράμματα του καλύπτουν τη χρονικό περίοδο 1945-1958. Δεκατρία μεταπολεμικά χρόνια που τα χαρακτηρίζει η πυκνότητα δραματικών κοινωνικών πολιτικών συγκρούσεων, με επιβολή του ισχυροτέρου το “Δίκαιο
Μανώλης Στρατάκης
Απόσπασμα απο:
Εφημεριδα ‘’ΠΑΤΡΙΣ’’
Arclive.patris.gr

ΛΑΡΥΜΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΟΓΙΟ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗ

 

 

Έναρξη Δηλώσεων Κτηματολογίου περιοχών Δήμου Λοκρών

logo-lokros

Σας ανακοινώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου στις Δημοτικές Κοινότητες,

  • Γουλεμίου,
  • Εξάρχου,
  • Καλαποδίου, 
  • Κυρτώνης,
  • Λάρυμνας και
  • Μεγαπλατάνου.

Η υποβολή των δηλώσεων ξεκινά 07/01/2019 έως 18/03/2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και 18/06/2019 για τους κατοίκους εξωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Μονάδα Εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Λοκρών που λειτουργεί επί της οδού Βέλλιου (έναντι του Δημαρχείου) τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως τις 16.00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22330-81003.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ :ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΥΜΝΑΣ

Έναρξη Δηλώσεων Κτηματολογίου

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
για τις Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Με βάση την 457/12-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καλούνται από 17/12/2018 όσοι έχουν εμπράγματα ή άλλα εγγραπτέα  στα κτηματολογικά βιβλία δικαιώματα σε ακίνητα στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας του Ν. 2308/95.
Προθεσμία υποβολής: τρεις (3) μήνες για τους κατοίκους του Εσωτερικού και έξι (6) μήνες για τους κατοίκους Εξωτερικού
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα Γραφεία  Κτηματογράφησης:

ΓΚ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμία: 3ο χλμ. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ. 35100

Τηλέφωνο: 22310 21010

Ωράριο λειτουργίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 και Τετάρτη 8:00 με 20:00

ΓΚ ΕΥΡΤΑΝΙΑΣ

Καρπενήσι: Χαρ. Τρικούπη 43, Τ.Κ. 36100

Τηλέφωνο: 22370 23200

Ωράριο λειτουργίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 και Τετάρτη 8:00 με 20:00

Εμπρόθεσμες δηλώσεις θα παραλαμβάνονται, από τις αρχές του νέου  έτους, και από τις μονάδες ενημέρωσης (ΜΕ) που θα λειτουργήσουν στις έδρες των λοιπών  Καλλικρατικών Δήμων της περιοχής.
Δηλώσεις μπορούν επίσης να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά με την χρήση εφαρμογής στο https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx.
Πρόσθετες πληροφορίες για τα έντυπα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής παρέχονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης, από την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr   του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»  και από την ιστοσελίδα www.ktimatologio.net του Αναδόχου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

logo

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 02-01-2019

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

        Λόγω της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού από τις 2/1/2019 έως και τις 7/1/2019 και των εργασιών που εκτελούνται  θα παραμείνει κλειστό  το τμήμα της Εθνικής Οδού στο ρεύμα Λαμίας-Αθηνών στο ύψος του κόμβου της Αταλάντης  και για το λόγο αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τον παράδρομο με  είσοδο  από τον κόμβο των Λιβανατών  και έξοδο από τον κόμβο της Τραγάνας.

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.