Κυριακή, 21 04 2024

Μειώνονται οι καταθέσεις των Φθιωτών αλλά με μικρότερο ρυθμό από την υπόλοιπη χώρα

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είτε πρόκειται για νοικοκυριά είτε πρόκειται για επιχειρήσεις. Τα συνεχή οικονομικά μέτρα, η αύξηση της ανεργίας και η διατήρηση του κόστους ζωής σε υψηλό επίπεδο έχουν ως αποτέλεσμα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις αποταμιεύσεις τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Επιπρόσθετα η αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας οδήγησε πολλούς Έλληνες να προχωρήσουν στην απόσυρση των καταθέσεων τους από τις ελληνικές τράπεζες και να προχωρήσουν στη μεταφορά τους σε τράπεζες του εξωτερικού, στη μετατροπή τους σε χρυσό, στη φύλαξη τους σε θυρίδες ή και στη διακράτηση χρήματος. Το αποτέλεσμα είναι οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και να μην μπορούν να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη.

Τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας είναι αποκαλυπτικά. Οι αποταμιεύσεις των ιδιωτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 30,56% την τελευταία 2ετία (μεταξύ 31.07.10 και 31.07.12), ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο (μεταξύ 31.07.11 και 31.07.12) η μείωση έφτασε το 19,98%, δηλαδή η μείωση των καταθέσεων επιταχύνθηκε.  Περίπου 66,3 δις ευρώ αποσύρθηκαν από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε διάστημα 2 ετών από τα οποία τα 37,6 δις τον τελευταίο χρόνο. Η αντίστοιχη μείωση ήταν πολύ μικρότερη στο Νομό Φθιώτιδας, όπου οι καταθέσεις υποχώρησαν κατά 18,65% στη διετία (μεταξύ 31.07.10 και 31.07.12) και κατά 14,44% το τελευταίο χρόνο (μεταξύ 31.07.11 και 31.07.12). Ειδικότερα σε επίπεδο 2ετίας η μείωση των καταθέσεων στο Νομό Φθιώτιδας ήταν η μικρότερη στη χώρα, ενώ για το τελευταίο χρόνο η μείωση των καταθέσεων στη Φθιώτιδα ήταν η 7η μικρότερη μεταξύ των Νομών της χώρας. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι Φθιωτοί παρέμειναν σχετικά ψύχραιμοι και εμπιστεύτηκαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Επίσης προκύπτει ότι ήταν ανθεκτικοί στην πίεση της ύφεσης και απέσυραν συγκρατημένα τις καταθέσεις τους για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους.

Αναλυτικότερα, στις 31.07.12 οι καταθέσεις των Ελλήνων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, περιορίστηκαν στα 150,6 δις ευρώ από 188,2 δις ευρώ, ένα χρόνο πριν. Η συνολική μείωση ανήλθε στο 20%. Η μείωση ανά κατηγορία ήταν 24% στις καταθέσεις όψεως, 22% στις καταθέσεις ταμιευτηρίου και 18% στις προθεσμιακές καταθέσεις. Στη Φθιώτιδα οι καταθέσεις, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, περιορίστηκαν στα 1.538 εκατομμύρια ευρώ από 1.797 εκατομμύρια ευρώ, ένα χρόνο πριν. Η αντίστοιχη μείωση ανά κατηγορία  ήταν 27% στις καταθέσεις όψεως,  19%  στις καταθέσεις ταμιευτηρίου και 9% στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Η Φθιώτιδα κατατάσσεται 17η μεταξύ των Νομών της χώρας σε σχέση με τις καταθέσεις των κατοίκων της σε απόλυτο νούμερο. Οι κάτοικοι του Νομού σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανέρχονται σε 158.220 δηλαδή αντιπροσωπεύουν το 1,47% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Φθιώτιδας κατέχουν το 1,02% των καταθέσεων της χώρας.

 

Εξέλιξη καταθέσεων στη Φθιώτιδα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα

(Υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. Ευρώ)

 

Ιουν-10

Δεκ-10

Ιουν-11

Δεκ-11

Ιουν-12

Μείωση στη 2ετία

Μείωση στο έτος

Αναλογία Νομού

Νομός Φθιώτιδας

1.890

1.966

1.797

1.717

1.538

-18,65%

-14,44%

1,02%

         Καταθέσεις

1.890

1.966

1.797

1.717

1.538

-18,65%

-14,44%

1,02%

                 Όψεως

93

97

97

83

71

-24,03%

-27,14%

0,44%

                Ταμιευτηρίου

875

875

772

720

623

-28,76%

-19,30%

1,34%

                 Προθεσμίας

922

993

927

914

843

-8,50%

-9,05%

0,96%

          Ρέπος

0

0

0

0

0

-

-

0,00%

Σύνολο χώρας

216.874

209.604

188.179

174.227

150.587

-30,56%

-19,98%

100,00%

         Καταθέσεις

216.768

209.521

188.108

174.137

150.513

-30,56%

-19,99%

100,00%

                 Όψεως

24.375

22.864

21.071

19.601

15.982

-34,43%

-24,15%

100,00%

                Ταμιευτηρίου

70.595

66.705

59.446

53.439

46.543

-34,07%

-21,71%

100,00%

                 Προθεσμίας

121.799

119.951

107.592

101.097

87.988

-27,76%

-18,22%

100,00%

          Ρέπος

106

83

71

89

74

-29,88%

4,40%

100,00%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας

 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

1.     Οι καταθέσεις των Φθιωτών μειώθηκαν λιγότερο σε σχέση με το σύνολο της χώρας, πράγμα που σημαίνει αφενός πως εξακολουθούν να εμπιστεύονται το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και αφετέρου πως οι επιπτώσεις της κρίσης στο Νομό αντιμετωπίστηκαν από τους κατοίκους με συγκρατημένη προσφυγή στις καταθέσεις τους για τις τρέχουσες ανάγκες τους.

2.     Σε σχέση με τον πληθυσμό τους (1,47% της χώρας) οι Φθιωτοί κατέχουν μικρότερο ποσοστό των συνολικών καταθέσεων της χώρας (1,02%), πράγμα που σημαίνει πως υπολείπονται σε καταθέσεις σε σχέση με τον μέσο Έλληνα, αν και την τελευταία 2ετία βελτίωσαν τη συμμετοχή τους στις συνολικές καταθέσεις της χώρας.

3.     Οι Φθιωτοί αναλογικά με την υπόλοιπη χώρα έχουν λιγότερες καταθέσεις όψεως (0,44% του συνόλου) και προθεσμίας (0,96% του συνόλου) και περισσότερες καταθέσεις ταμιευτηρίου (1,34% του συνόλου), γεγονός που σημαίνει πως προτιμούν να έχουν τα χρήματα τους διαθέσιμα.

 

Θανάσης Ζεκεντές

Οικονομολόγος MSc

 


 

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.